_OS_3850_zonta Roskilde, Foto – Bo Nymann

Zonta Roskilde