Medlemsmøde hos Zonta Roskilde

Zonta Roskilde afholder medlemsmøde på Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 10, 4000 Roskilde.

Årets tema er ‘Har vi reelt ligestilling mellem kønnene i Danmark?’

Aftenens emne er ‘Hvordan håndteres ligestilling i virksomhedhederne?  Kønskvotering, bestyrelse, ledelse’.

Oplæg v/Torben Stevold, områdedirektør i Danske Bank og formand for Roskilde Handel.


Begivenhedsdetaljer

  • Date: