Derfor er jeg medlem

I mine mange år som medlem af Zonta er jeg blevet mere og mere engageret i Zontas arbejde – og hvorfor så det?

Det er jeg, fordi der stadig er et stort behov for at hjælpe kvinder. Hjælp til grundlæggende skolegang og uddannelse, til lægehjælp og hjælp til at disse kvinder kan blive frie og økonomisk uafhængige. Vi i Zonta kan ikke gøre en forskel alene, men vores samarbejde med store organisationer er anerkendt og sammen er vi stærke og kan gøre en forskel. Det er virkelig tilfredsstillende at høre på Zontas Convention, hvordan vores samarbejdspartnere anerkender Zontas indsats og hvilken forskel vores donationer gør for de kvinder, som har modtaget penge.

En anden væsentlig grund til at jeg er i Zonta er det ressourcestærke netværk af kvinder, som har et fælles mål om at gøre en forskel for kvinder, der få eller ingen ressourcer har. Jeg glæder mig oprigtigt til vores medlemsmøder og møder i udvalg, hvor vi diskuterer emner og inspirerer hinanden, hvor vi lærer nyt og hvor vi udvikler os. Og så er det sjovt, når vi har et fælles projekt, som vi arbejder på og lykkes med og rigtig tilfredsstillende, når overskuddet er gjort op og pengene kan doneres. Sidst, men ikke mindst, så er vi der for hinanden. Vi kærer os om hinanden – det er dejligt.

Zonta gør en forskel – der er brug for det, både lokalt, regionalt og internationalt.

Birgit Lenhard Hansen

Birgit Lenhard Hansen

Vice President, Human Resources