Derfor er jeg medlem

Som medlem af Zonta Roskilde får jeg mulighed for at gøre en forskel

Zonta er talerør for kvinders rettigheder og styrker kvinder overalt i verden gennem serviceprojekter. At hjælpe andre kvinder til bedre muligheder kræver en stor indsats, som alle medlemmerne i Zonta Roskilde er villig til at yde. Jeg oplever et unikt fællesskab og et sammenhold, hvor vi mødes i en positiv og skabende ånd. Alle kan bidrage med hver deres spidskompetencer og dermed løfter vi også i flok, hvilket for mig er vigtigt.

De månedlige møder i Zonta Roskilde er altid planlagt over et fælles årligt tema. Årets program er alsidigt, oplysende, styrker sammenholdet og giver mig større indsigt. Udover de månedlige møder er der også små udvalgsmøder. Ved disse små møder lære jeg de andre medlemmer bedre at kende, det styrker mit netværket og gør min forståelse for de andre medlemmer større.

Det er altid muligt at engagere sig i større eller mindre omfang i Zonta. Igennem årene er min interesse for Zonta vokset og mit engagement blevet større. Senest var jeg med i Island ved distriktsmødet og den oplevelse styrkede mit ønske om at gøre en forskel for piger og kvinder verden over. Samtidig var det berigende og inspirerende, at møde Zonta kvinder fra andre lande og opleve et øget netværk, som ikke kun er gavnligt i Zonta regi, men også erhvervsmæssigt.

I Zonta Roskilde har jeg fundet et stort netværk af kvinder, som jeg aldrig have fået muligheden for at møde andre steder. Jeg ser altid frem til medlemsmøderne med forventning og ved jeg går altid derfra og glædes over de mange nye bånd jeg har knyttet.

Dorthe Tronier

Dorthe Tronier
PR, Management, pressekonsulent, udstillingsarrangør, projektansvarlig og foredragsholder

Næstformand i Zonta Roskilde

Medlem af PR-udvalget i Zonta Roskilde

Medlem af PR & Web udvalget i Zonta Danmarks Landsledelse