Derfor er jeg medlem

Jeg er medlem af Zonta, fordi jeg igennem fællesskabet i Zonta lærer mange spændende kvinder at kende fra mange forskellige arbejdsområder, forskellige brancher, forskellige håndværk.  Kvinder, som jeg ellers ikke ville være kommet i kontakt med – hvis ikke det var for vores fælles arbejde i Zonta.

Zontas overordnede mål er at styrke kvinders status lokalt, nationalt og globalt – ikke blot juridisk, politisk, økonomisk, men også uddannelsesmæssigt, sundheds- og erhvervsmæssigt.

Jeg oplever i Zonta Roskilde, at vi har et fællesskab og et sammenhold, hvor vi hver især bidrager med vores kompetencer, og at vi på denne måde – gennem vores forskellige aktiviteter i klubben – er med til at give vores bidrag til at støtte andre kvinder til bedre muligheder i deres liv.

Til vores månedlige møder i Zonta Roskilde får jeg ’udvidet min horisont’, ligesom jeg får styrket mit lokale netværk  – og i de forskellige arbejdsgrupper arbejder vi i mindre grupper med projekter, som alle har fokus på at bidrage til det overordnede formål: at styrke kvinders status – lokalt, nationalt og globalt.

Derfor er jeg medlem af Zonta!

Grete Binger

Grete Binger

Jeg er oprindeligt læreruddannet.  I dag arbejder jeg som psykolog i kommunalt regi.

Herudover er jeg uddannet tegneterapeut og børnetegningsanalytiker, og holder kurser i børnetegningsanalyse.

Lokalt er jeg turistguide på freelance-basis